Kynologisch Advies
Voor meer plezier met een hond

Kennelhoest

Kennelhoest is iets waar we vroeg of laat allemaal wel eens mee te maken krijgen. Wat is kennelhoest nu eigenlijk? Wat kunnen we eraan doen en hoe kunnen we het eventueel voorkomen?

Kennelhoest is een infectie van de voorste luchtwegen bij honden, die veroorzaakt kan worden door een virus (Parainfluenza of Canine adenovirus) of een bacterie (Bordetella Bronchisepta). Een infectie aan de voorste luchtwegen houdt in dat de keel, luchtpijp en grote bronchiën ontstoken kunnen zijn. Het is vergelijkbaar met een keelontsteking die bij mensen op kan treden. We herkennen kennelhoest over het algemeen aan een droge hoest bij honden. De vorm van de kennelhoest kan per hond variëren van mild tot zeer hevig. In alle gevallen is kennelhoest besmettelijk.

De symptomen van kennelhoest zijn een harde droge hoest, met dik wit slijm. Niezen, benauwdheid, neusuitvloeiing en tranende ogen kunnen ook voorkomen. Honden met kennelhoest kunnen de neiging hebben om te kokhalzen waarbij slijm vrij komt. Over het algemeen maken honden met kennelhoest geen zieke indruk. In een enkel geval zijn er honden die sloom worden en koorts krijgen. Ook een slechte eetlust kan voorkomen. Dit komt vaker voor bij honden die niet of slecht ingeënt zijn tegen kennelhoest. Pups, oudere honden en honden met luchtweg problemen lopen een verhoogd risico op besmetting en zijn vaak zieker dan gezonde en goed geënte honden.

De incubatietijd (dit is de tijd vanaf het moment waarop de hond besmet raakt  tot het moment van de eerste symptomen) van kennelhoest ligt tussen de 3 tot 10 dagen. De symptomen van kennelhoest kunnen zo’n 10 tot 14 dagen aanhouden, maar in de heftigste vorm wel 6 tot 8 weken. Een hond met kennelhoest is 7 tot 10 dagen besmettelijk, daarom is het verstandig een hoestende hond bij andere honden vandaan te houden.

Kennelhoest wordt verspreid door hoesten en niezen waarbij druppels vocht en slijm worden uitgehoest, of door direct neus en bekcontact van honden onderling. Op plaatsen waar veel honden bij elkaar komen, zoals o.a. druk bezochte uitlaatplaatsen, het trainingsveld, hondenshow en pensions zien we een verhoogde infectiedruk.

In principe kan een infectie met kennelhoest binnen een paar dagen vanzelf over gaan. De milde vorm van kennelhoest kunt u eventueel zelf behandelen door de hond rustig te houden, deze aan een borsttuig i.p.v. aan een halsband uit te laten zodat er geen druk op de luchtwegen wordt uitgeoefend en inspanning te vermijden en het geven van een (kinder)hoestdrank. Blijft de hond langer dan een paar dagen hoesten of vertoont hij hevige kennelhoest symptomen dan is het verstandig de dierenarts te raadplegen om te voorkomen dat de hond complicaties op loopt zoals een bronchitis of andere longaandoening. De dierenarts zal een op de symptomen aangepaste behandeling voorschrijven.

Kennelhoest is te voorkomen door plaatsen waar veel honden bij elkaar komen te vermijden. Maar in de praktijk is dit natuurlijk niet mogelijk. We kunnen de hond daarom jaarlijks in laten enten tegen bordetella en andere medeveroorzakers van kennelhoest. Dit kan op 2 manieren, via een injectie en via een neusdruppel. De neusdruppel is hierbij te prefereren boven de injectie omdat er meteen antistoffen gevormd worden in het gebied waar de infectie zou beginnen, de neus, keel en luchtpijp. Honden die een vaccinatie hebben gehad tegen kennelhoest, hebben wel een bescherming, maar toch kunnen ook deze honden kennelhoest krijgen. Dit komt omdat er meerdere veroorzakers zijn van kennelhoest en de bescherming tegen bordetella vrijwel nooit volledig is. De symptomen van honden die een vaccinatie tegen kennelhoest gehad hebben zijn vaak wel minder heftig.