In het voorjaar en de zomer, wanneer alles weer groeit en bloeit komt de Berenklauw om de hoek kijken. In Nederland en België kennen we de Gewone berenklauw en de Reuzenberenklauw. Beiden planten waar onze hond ernstige hinder door kan ondervinden!

Berenklauw verwonding 2De Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum), die oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië komt en in de 19de eeuw in Europa geïntroduceerd is als tuinplant, kan in een paar maanden tijd uitgroeien tot een plant van 4 meter hoog. Het sap van de Reuzenberenklauw bevat furocoumarinen (een groep chemische verbindingen). Deze furocoumarinen maakt de huid van mensen en honden die met dit sap in aanraking gekomen zijn, overgevoelig voor blootstelling aan zonlicht of andere UV straling (dit wordt fototoxiciteit genoemd). Binnen 24 uur na de eerste aanraking met het sap van de Reuzenberenklauw kunnen er bij mensen rode, jeukende vlekken ontstaan. Blaren ontstaan vooral na blootstelling aan zonlicht van de aangetaste huid. Bij de hond ontstaan vaak plekken rondom de neus omdat deze aan de plant snuffelt, maar bij reuen is aangetaste huid tussen de achterpoten ook niet uitgesloten. Opvallend is dat deze rode vlekken bij de hond vaak geen jeuk met zich mee brengen zoals bij mensen het geval is. Wanneer het sap van de Reuzenberenklauw in de ogen van de hond komt kan dit in combinatie met zonlicht permanente blindheid veroorzaken.

Heracleum sibiricumDe Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium) is familie van de Reuzenberenklauw. Deze plant lijkt sterk op de Reuzenberenklauw, maar is kleiner (tot 2 meter). Het sap van deze plant is minder fototoxisch dan dat van de Reuzenberenklauw, maar kan na blootstelling aan zonlicht toch blaren veroorzaken.
Verder kunnen o.a. pastinaak, duizendblad, Sint Janskruid, peterselie en wijnruit in meer of mindere mate fototoxiciteit veroorzaken.

Berenklauw verwondingHelaas heb je vaak niet in de gaten dat de hond in aanraking is geweest met de plant totdat er een heftige ontstekingsreactie ontstaat, met de genoemde rode vlekken, bulten, blaren en wonden. De hond is er vaak ook ziek van en het is zaak om dan een dierenarts te raadplegen! Deze zal de hond bijvoorbeeld pijnstilling geven. Maar voorkómen is beter dan genezen. Het aantal berenklauwen neemt de laatste jaren in ons land sterk toe. Berenklauwen bevinden zich in het bos, maar ook in bermen, op braakliggende stukken grond en in verwaarloosde tuinen. Wees tijdens een wandeling dus alert en voorkom dat de hond snuffelt aan een berenklauw of hier tegenaan plast. Heb je gezien dat je hond met een berenklauw in aanraking is geweest is het verstandig de huid met ruim water te spoelen. Daarnaast moet blootstelling aan zonlicht of andere UV straling van de huiddelen die in contact zijn geweest met het sap, zoveel mogelijk worden vermeden!

Bron: WikipediaRIVM

2 gedachten over “Berenklauw

  1. De hond van mijn schoonzoon neemt vaak een hapje van het blad van de kleine Berenklauw, dit resulteert in huiduitslag. Is daar iets over bekend?

    1. Jazeker. De bladeren van de kleine of gewone Berenklauw zijn behaard en zitten vol met furocoumarine. Wanneer het sap hiervan in aanraking komt met de huid wordt deze rood en kan zelfs brandwonden of blaarvorming krijgen. Het sap uit de haren van de bladeren kan, wanneer deze in de ogen van de hond (of mens) komen zelfs blindheid veroorzaken.
      Het is dus zaak om de hond uit de buurt van de Berenklauw te houden en hier zeer zeker niet van te laten eten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *